ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC สัญจร เครือข่ายที่ 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร ของเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 เรื่อง พาน้องกลับมาเรียน ทุกคนต้องได้เรียน และเรียนอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น