ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการกล้าแสดงออก

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดกิจกรรมปั้นสนุก ตะลุยท้องทะเล รุ่นอายุ 6-9 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
ด.ช.นิติรุจน์ เมษะเลิศพัฒน์ นักเรียนชั้นป.2/1
และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกวดเดินแบบธีม Fairy Tale ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
1. ด.ญ.ลลินภัทร อดิวรรณ นักเรียนชั้น อ.2/7
2. ด.ญ.พชรมน ตำนานจิตร นักเรียนชั้น ป.1/10
3. ด.ญ.ประกายกาญน์ ธูปเทียน นักเรียนชั้น ป.1/10
4. ด.ญ.ณฐพร เผือดโพธิ์ นักเรียนชั้น ป.1/10

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น