การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น