“โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน” รร.อนุบาลราชบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมในกิจกรรม “โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน” ส่งมอบชุดอุปกรณ์ การศึกษา ชุดความรู้เสริมวิชา และกองกลางเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งหมด 208 ชุด ให้กับนักเรียนจำนวน 140 คน จากจำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ่ง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น