ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่1/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น