โรงเรียนอนุบาลราชบุรีทดลองเปิดใช้ประตู3ในการรับ-ส่งนักเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มาตรวจดูแลความเรียบร้อยในการทดลองเปิดใช้ประตู 3 ในถนนศรีสุริยวงศ์ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในการรับนักเรียน เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของการจราจรในประตู 1 และประตู 2 ในถนนยุติธรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น