นายอำเภอเมืองราชบุรีตรวจดูความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายธนัสชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ราชบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้เข้ามาตรวจการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น