ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแผนกสองภาษา ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

กิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น