ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประจำ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องปรระชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น