โรงเรียนอนุบาลราชบุรีต้อนรับครูผู้ช่วยที่เข้ามาบรรจุที่โรงเรียน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับนางสาวอาทิตยา ฤทธิ์บัว ที่เข้ามาบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น