ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น วิชาการสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น