📣 กิจกรรม AR Online Save Energy

📣 กิจกรรม AR Online Save Energy🌟 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 📌 นักเรียนสามารถคลิกเพื่อเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ และ ปริ้นเกียรติบัตรออนไลน์ได้จากเว็บเพจhttps://sites.google.com/view/ar-online-save-energy/homeขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น