มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรม AR Online Save Energy

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา12.00 น.นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ และคณะรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศในกิจกรรมวาดภาพเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม AR Online Save Energy โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น