มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มีการจัดปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น