เก็บข้อมูลโครงการนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้ทำงานจากกรมอนามัยที่เข้ามาเก็บข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น