กรมการทหารช่างดูสถานที่เตรียมสนามสอบพนักงานราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางดวงพร ปัญติภาณุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการทหารช่างและอำเภอเมืองราชบุรีเข้ามาดูสถานที่ เนื่องมาจากให้โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ของกรมการทหารช่าง ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น