สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกโครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับคณะผู้ทำงานจากกรมอนามัยที่มาสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ในการโครงการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุทบงกช โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น