เทศบาลเมืองราชบุรีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณรอบอาคารเรียนและพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น