ประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น