โรงเรียนจินดาศึกษา ศึกษาดูงาน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.ทัศนีย์ ตันตราจิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารและครู มาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาโดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจินดาศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น