ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูศรีสะคราญ อังสุนิรันดร์ และคุณครูนาที แย้มขยาย ที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น