ภาพบรรยากาศ การแจกนมเงินค่าอาหารกลางวันและแบบฝึก เดือน พ.ย.64

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ทำการแจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแบบฝึกหัดแบบ On Hand ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.64 โดยมีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 อย่างเข้มงวด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น