โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดกิจกรรม”เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19″

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรีได้ดำเนินการให้ความรู้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในหัวข้อ “เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19” นำโดย อ.ดร.นงนุช วงศ์สว่าง และคณะ โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยังได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีทุกคน โดยทุกคนมีผลเป็นลบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น