การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กลุ่มบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น