วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดย นายสุรีย์ อามตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น