ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น