โรงเรียนอนุบาลราชบุรีประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารต้อนรับนายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตาม สพป.รบ. 1 มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site และรูปแบบต่างๆและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น