โรงเรียนอนุบาลราชบุรีการร่วมทำบุญทอดกฐินวัดนาหนอง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีมอบเงินร่วมทำบุญ และอาหารมาให้กับผู้เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น