ฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี กลุ่มที่ 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้นำนักเรียนอนุบาลราชบุรี อายุครบ 12 ปี มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 60 คน ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ้งหวัดราชบุรี นำโดยนายจักรพงษ์ พระไชยบุญ นางสาวนิพิฐพร โกมลกิตติศักดิ์ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น