ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.นายสุริยะ ชมศรีเมฆ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น