พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดิจิทัลคอนเท้นต์

วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลประกวดผลงานดิจิทัลคอนเท้นต์ Thailand DE-MSD Challenge 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนพื้นที่ชายขอบ ในเขตภูมิภาคตะวันตก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (DE-MSD) ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น