พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น