โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีเด็กหญิงปายฟ้า ศรีคำ ชั้นป.3/9

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปายฟ้า ศรีคำ ชั้นป.3/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นในรูปแบบวีดิทัศน์โครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์อ่าน” ฝึกซ้อมโดย คุณครูอัมพิกา ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น