โรงเรียนอนุบาลราชบุรีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ห้วหน้าสายชั้น และวิชาการสายชั้น ได้ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น