ฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้นำนักเรียนอนุบาลราชบุรี อายุครบ 12 ปี มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 160 คน ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ้งหวัดราชบุรี นำโดยนางสาวนิพิฐพร โกมลกิตติศักดิ์ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น