ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น