กิจกรรมแจกเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแบบฝึกหัดแบบ On Hand

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มีการแจกเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแบบฝึกหัดแบบ On Hand ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564โดยมีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น