ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(หัวหน้าสายชั้น)ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(หัวหน้าสายชั้น) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น