ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น