“เกษียณวาร กตัญญุตา บูชาครู”

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดงาน “เกษียณวาร กตัญญุตา บูชาครู” เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครูที่เกษียณในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนทั้งหมด ๑๖ ท่าน ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น