อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น