โครงการตู้ปันนมอนุบาลสุขใจ โดยสมาคมผู้ปกครองและครู

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดโครงการ ตู้ปันนมอนุบาลสุขใจและโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น