โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น