พิธีเปิดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น