ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้กาโตะได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนสายชั้นป.๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้กาโตะได้จัดกิจกรรมและมอบของรางวัล ให้กับนักเรียนสายชั้น ป.๔ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น