การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ทำการสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น