ไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม ไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร รวมทั้งยังร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น