มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๗

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “พัฒนาชีวิต จุดประกายความคิด ด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น