กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อในหัวข้อ “วิถึชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น