ศึกษาดูงานระบบบริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ศึกษาดูงาน ระบบบริหารสถานศึกษา ๔.๐ ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น